CH MEDICARE SỐ 29 - 30
  • Tầng 2, Trung tâm mua sắm Aeon , số 30 đường Bờ Bao Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ
  • Hồ Chí Minh