Nhà Thuốc Ngọc Hân
  • Kioot 1 Đống Đa- Ông Ích Khiêm- Hải Châu
  • Đà Nẵng