Nhà thuốc Trường Thành 2
  • 123 Lương Đình Của, Phường An Bình
  • Hồ Chí Minh