Nhà Thuốc Tư Nhân
  • số 22 ngõ 108 Nghi Tàm- Tây Hồ
  • Hà Nội