Nhà Thuốc Vĩnh Nghĩa
  • 7 Phạm Văn Đồng-Phú Vang
  • Thừa Thiên Huế