Nhà Thuốc Vũ Tôn
  • 846 Trường Chinh, Kiến An
  • Hải Phòng