Thuốc Tây Thu Hoài
  • Ấp 3, Xã Tiến Hưng, TX Đồng Xoài
  • Bình Phước