Nhà thuốc Tuấn Vũ
  • 52 Cây Keo, Phường Hiệp Tân
  • Hồ Chí Minh