Sử dụng sản phẩm hết ra mồ hôi nách, nhưng dừng thì sao ?

12080
Câu hỏi bạn đọc gửi:
Sử dụng kem chống mồ hôi và mùi hôi khi m dùng kem thì trong thời gian sủ dụng sản phẩm nếu hết ra mồ hôi trộm ở nách nhưng khi không sử dụng sản phẩm nữa thì liệu có bị quay trở lại nữa hay là không ?