CH MEDICARE 69
  • F16 tầng 1, Lô PT1, Khu Y Tế Kỹ Thuật Cao, Phường Bình Trị Đông B
  • Hồ Chí Minh