Nhà thuốc Thăng Long
  • 67 Thuận Kiều, Phường 12
  • Hồ Chí Minh