Nhà thuốc Việt Hải
  • 452 Nguyễn Trãi, Phường 8
  • Hồ Chí Minh