Nhà thuốc Liên Tỉnh
  • 92 Phạm Văn Nghị Thanh Khê
  • Đà Nẵng