Dùng aquaselin có đỡ ra mồ hôi không ?

7990
Câu hỏi bạn đọc gửi:
Cho mình hỏi mình bị ra nhiều mồ hôi ở vùng nách vậy dùng Aquaselin có đỡ ra mồ hôi không?